Progenis

Współpraca z ośrodkami przeszczepowymi

Progenis jako jedyny bank krwi pępowinowej w Polsce opiera swoją działalność o dwa renomowane ośrodki przeszczepowe, gwarantując tym samym najwyższe standardy preparatyki oraz przechowywania komórek macierzystych.

Partnerzy z wyboru

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie - Ośrodek Transplantacji

  • Doświadczona i wykwalifikowana kadra pracowników naukowych i medycznych z bogatym doświadczeniem w pobieraniu, preparatyce oraz zamrażaniu komórek krwiotwórczych
  • Najwyższe standardy laboratoryjne procedury GLP (Good Laboratory Practice) oraz GMP (Good Manufactury Practice) nakreślone przez ekspertów Rady Europy
  • Ośrodek posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008 dla Programu Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych.
  • Ośrodek posiada również akredytację Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku                                                            i Krwi

Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON w Warszawie - Zakład Transfuzjologii

  • Pracownia Genetyczna Badań Zgodności Tkankowej posiada rekomendację Konsultanta Krajowego w dziedzinie immunologii klinicznej w pełnym zakresie
  • Posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008; AQAP 2120:2009 dotyczący „świadczenia usług w zakresie transfuzjologii klinicznej”
  • Stosuje procedury GLP (Good Laboratory Practice) i GMP (Good Manufacture Practice) oraz spełnia krajowe normy laboratoryjne
  • Prowadzi rekrutację i badanie kandydatów do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej „POLTRANSPLANT” i Fundacji Urszuli Jaworskiej.