Progenis

Gwarancje i ubezpieczenia

Akredytacja Ministerstwa Zdrowia

Bank Komorek Macierzystych Progenis posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na pobieranie, preparowanie oraz przechowywanie krwi pępowinowej, co oznacz iż działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (określonymi w Ustawie Transplantacyjnej) regulującymi działalności banków komórek i tkanek, jak również podlegamy systematycznej kontroli naszych procesów przez Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Gwarancja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Niezależnie od posiadanej akredytacji postanowiliśmy zabezpieczyć bezcenny preparat komórek macierzystych Państwa Dziecka umową gwarancyjną z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie. W przypadku wystąpienia przyczyn w wyniku, których Bank Komórek Macierzystych PROGENIS nie będzie w stanie wywiązać się ze zobowiązań umowy w zakresie przechowywania krwi, Szpital Uniwersytecki na zasadzie cesji wejdzie w prawa i obowiązki PROGENIS gwarantując Państwu stabilność i bezpieczeństwo dalszego przechowywania.

NZOZ PROGENIS

Poddając się dodatkowym regularnym kontrolom Sanepidu i Ministerstwa Zdrowia w 2011r. Progenis został zarejestrowany jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ ), co dodatkowo wpływa na jakość naszych usług.

Ubezpieczenie

Komórki macierzyste zdeponowane w banku Komórek Macierzystych PROGENIS ubezpieczone są dodatkowo w Tu i R Allianz Polska. Gwarantujemy wypłatę odszkodowania w wysokości 100 000 zł jeśli z winy Progenis komórki nie będą zdatne do wykorzystania, co w ponad 14-letniej historii firmy Progenis nie miało nigdy miejsca.

Współpraca z ośrodkami przeszczepowymi

Dzięki współpracy z renomowanymi ośrodkami przeszczepowymi Progenis oferuje najbezpieczniejszy na polskim rynku model działania, w którym trzy akredytowane jednostki o łącznych kapitałach wynoszących kilkanaście milionów złotych, poprzez wspólne działanie gwarantują naszym Klientom stabilizację, solidność i najwyższy poziom usług.