Progenis

Przebieg procesu bankowania krwi pępowinowej

Oferujemy kompleksową usługę obejmującą: pobranie, preparatykę, zamrożenie i przechowywanie komórek macierzystych, które przez lata będą do Waszej wyłącznej dyspozycji stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie życia i zdrowia Waszego dziecka oraz pozostałych członków rodziny.
Cały proces składa się z kilku prostych etapów:

Dostarczenie informacji i udzielenie odpowiedzi

Zawarcie umowy

Pobranie krwi pępowinowej

Transport, preparatyka, przechowywanie krwi

Certyfikaty

 

 • W celu zdobycia wiedzy potrzebnej do podjęcia decyzji, zapraszamy na bezpośrednie spotkania z naszymi przedstawicielami regionalnymi w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu
 • Zachęcamy także do umówienia się na rozmowę konsultacyjną w jednym z naszych biur (Kraków, Warszawa)
 • Wszelkie pytania można zadać także mailowo lub telefonicznie

 

 • Rodzice zawierają umowę z Progenis, na mocy której Progenis świadczy usługę pobrania, preparatyki oraz przechowywania krwi pępowinowej
 • Umowę można zawrzeć podczas wizyty w biurze Progenis (Kraków i Warszawa), bezpłatnego spotkania z przedstawicielem regionalnym lub drogą korespondencyjną, poprzez wysyłanie wypełnionej i podpisanej umowy pobraną ze strony www.progenis.pl
 • Po zawarciu umowy Progenis przeprowadza wstępną kwalifikację Matki do pobrania krwi pępowinowej na podstawie wywiadu medycznego
 • Rodzice przed porodem otrzymują zestaw do pobrania krwi pępowinowej Dziecka, który w dniu porodu należy zabrać ze sobą do szpitala
 • Pobranie krwi wykonuje wykwalifikowany personel szpitala
 • W dniu porodu - po odpępnieniu - położna pobiera krew z pępowiny
 • Krew zostaje zabezpieczona do czasu przyjazdu kuriera medycznego Progenis
 • Rodzice informują Progenis o fakcie pobrania krwi na całodobowy numer zgłoszeniowy
 • Kurier medyczny transportuje pobraną krew do certyfikowanego laboratorium Progenis
 • Na przywiezioną krew czekają laboranci gotowi do preparowania otrzymanego materiału
 • Po przeprowadzeniu preparatyki następuje zamrożenie koncetratu komórek macierzystych wraz ze środkiem krioochronnym w oparach ciekłego azotuw w najnowocześniejszych kriostatach Messer Chronos
 • Krew pępowinowa bezpiecznie przechowywana jest pod stałą kontrolą systemu komputerowego oraz profesjonalnej obsługi technicznej
 • Około 30 po prodzie wysyłamy do Rodziców Certyfikat zdeponowania komórek macierzystych w Banku Komórek Macierzystych PROGENIS
Certyfikaty i akredytacje
Spotkania z przedstawicielami Progenis są NIEZOBOWIĄZUJĄCE (i bezpłatne), a ich wiedza ma jedynie pomóc Państwu zgromadzić informacje potrzebne do podjęcia decyzji. Prosimy nie wahać się pytać o wszystko, co budzi Państwa wątpliwości, i przeszkadza w dokonaniu w pełni świadomego wyboru.

Przy zawieraniu umowy z bankiem krwi prosimy by pamiętaćj, aby sprawdzić:

-czy bank posiada aktualną akredytację Ministerstwa Zdrowia,- czy jest NZOZ-em,- kto jest gwarantem banku w razie upadłości,- czy pomaga bezpłatnie przy organizacji przeszczepień i badań z nimi związanych (Pakiet Transplantacyjny Progenis)

Badania wykazują, że krew pępowinowa powinna zostać zamrożona do 48h od momentu pobrania. Progenis, dzięki swoim dwóm ośrodkom preparującym w Krakowie i Warszawie, ograniczył ten czas do 24h, a w większości wypadków nawet do 12h. Dzięki temu uzyskujemy większą żywotność komórek macierzystych, co wpływa na ich późniejszą efektywność terapeutyczną.

 

Najstarszy preparat, który po rozmrożeniu wykorzystano z sukcesem do przeszczepienia miał 24 lata. Z punktu widzenia biologicznego oraz medycznego komórki macierzyste przechowywane w akredytowanym banku komórek macierzystych w kontrolowanym środowisku powinny mieć takie same właściwości po 5, 10 i 100 latach.

Pamiętajmy! Komórki macierzyste Państwa Dziecka są dla Państwa dostępne w ciągu 24h przez 7 dni w tygodniu.