Progenis

Transport i preparatyka krwi pępowinowej

W jaki sposób pobrana krew pępowinowa przesyłana jest do laboratorium?

Pobrana krew pępowinowa dostarczona jest do laboratorium Progenis w zestawie pobraniowym przewożonym w specjalnym bezpiecznym pojemniku.

W jakiej temperaturze przechowuje się krew pępowinową po jej pobraniu oraz w trakcie transportu?

Krew pępowinową od momentu pobrania przechowuje się w temperaturze pokojowej. Odpowiednią temperaturę zapewnia specjalna konstrukcja zestawu pobraniowego oraz pojemnik używany w trakcie transportu.

Jak długo krew pępowinowa może pozostawać w zestawie pobraniowym w oczekiwaniu na przetworzenie?

Badania naukowe wskazują, że komórki macierzyste krwi pępowinowej są najbardziej żywotne do 24 godzin od chwili pobrania. Aby zapewnić jak najwyższą żywotność komórek, Bank Komórek Macierzystych PROGENIS skrócił czas od pobrania do preparatyki do 12 godzin. W okresie tym krew pępowinowa, pozostając w zestawie pobraniowym, jest transportowana do laboratorium.

Na czym polega preparatyka krwi?

Preparatyka krwi, czyli wyizolowanie komórek macierzystych to proces, którego głównym zadaniem jest usunięcie z krwi składników niekorzystnie wpływających na żywotność komórek macierzystych oraz ich późniejsze przechowywanie. Proces ten to przede wszystkim usunięcie krwinek czerwonych oraz osocza z krwi pępowinowej Dziecka.

Jakie badania przeprowadzane są w trakcie preparatyki?

W procesie preparatyki wykonywane są następujące badania:

  • Zawartość i żywotność WBC
  • Badania mikrobiologiczne (obecność bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów)
  • Badania wirusologiczne krwi obwodowej, pobranej od Matki

Czy wykonywane są testy zgodności tkankowej HLA?

Nie, gdyż badanie takie nie jest potrzebne w przypadku, gdy komórki przechowywane są na potrzeby przeszczepień autologicznych (ten sam dawca i biorca).

Badania zgodności tkankowej muszą być przeprowadzone w przypadku, gdy komórki mają być wykorzystane na potrzeby terapii Rodziny Dziecka, od którego zostały pobrane. W takim przypadku wykorzystuje się małe próbki, które na etapie zamrażania dołączane są do worka z komórkami macierzystymi. Po rozmrożeniu takiej próbki przeprowadza się niezbędne badania.