Progenis

Realizacja usługi

W jakich szpitalach świadczone są usługi?

Współpracujemy ze szpitalami oraz lekarzami w całej Polsce. Nasze usługi dostępne są na terenie całego kraju.

W jakim terminie należy podpisać umowę, aby zabezpieczyć krew pępowinową naszego dziecka?

Decyzja o pozyskaniu i zdeponowaniu krwi pępowinowej Waszego Dziecka powinna być podjęta odpowiednio wcześnie. Aby pobrać krew pępowinową konieczne jest podpisanie umowy oraz odebranie zestawu pobraniowego, który należy zabrać ze sobą do szpitala w dniu porodu.

Najlepiej dopełnić formalności nie później niż 4-6 tygodni przed planowanym terminem porodu. Pozwoli to uniknąć zbędnego pośpiechu i ryzyka związanego z ewentualnym wcześniejszym porodem.

Możliwe jest oczywiście podpisanie umowy nawet w dniu porodu - posiadamy awaryjne zestawy pobraniowe w większych szpitalach na terenie całego kraju, ale nie możemy zagwarantować w takim przypadku, że ktoś nie wykorzysta takiego zestawu kilka godzin wcześniej.

W jaki sposób mogę dopełnić formalności związane z podpisaniem umowy?

Wszelkie formalności mogą być dopełnione na jeden z trzech sposobów:

  • wizyta w biurze PROGENIS w Krakowie lub Warszawie
  • przesłanie dokumentów pocztą. W takim przypadku:
    1. wysyłacie do naszej firmy DWA podpisane egzemplarze umowy (tekst umowy),
    2. wnosicie opłatę wstępną,
    3. po otrzymaniu umów podpisujemy je, a następnie odsyłamy do Was jeden egzemplarz wraz z zestawem pobraniowym
  • spotkanie z naszym przedstawicielem regionalnym we wskazanym przez Państwa miejscu

Gdzie mogę zapoznać się z tekstem umowy?

Tekst umowy znajduje się w naszym serwisie internetowym (tekst umowy). Umowa może być także przesłana do Państwa tradycyjną pocztą.

Czy opłata z tytułu pobrania krwi pępowinowej może być rozłożona na raty?

Tak. Opłata podstawowa może być wnoszona w 3 nieoprocentowanych  miesięcznych ratach.

Szczegóły płatności ratalnych dostępne są w umowie.

Kiedy powinna być wniesiona opłata wstępna, a kiedy podstawowa?

Opłata wstępna wpłacana jest do 7 dni po podpisaniu umowy na numer rachunku bankowego wskazany w umowie. Opłata podstawowa płatna jest w terminie około 8-10 tygodni od daty porodu na podstawie otrzymanej faktury VAT.

W jaki sposób mogę wnieść opłatę?

Wpłat należy dokonać przelewem na nr rachunku: Bank Zachodni WBK S.A. 21 1500 1487 1214 8004 6305 0000

Progenis Sp. z o.o. ul. Wilcza 50/52, 00–679 Warszawa

Tytuł przelewu bankowego powinien zawierać Nazwisko i Imię Matki oraz numer umowy.