Progenis

Przechowywanie komórek macierzystych

Gdzie i w jakich warunkach przechowywana jest krew pępowinowa mojego Dziecka?

Krew pępowinowa Państwa Dziecka będzie przechowywana w Banku Komórek Macierzystych PROGENIS. Obecnie komórki mogą być przechowywane w jednej z dwóch lokalizacji:

  • Zakładzie Transplantologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego  w Krakowie
  • Zakładzie Transfuzjologii Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie

Preparaty krwi pępowinowej przechowywane są w oparach ciekłego azotu w specjalistycznych urządzeniach, które wyposarzone są w systemy kontrolujące poziom temperatury oraz automatyczne mechanizmy dozujace ciekły azot.  Całość kontrolowana jest przez system komputerowy posiadający m.in. funkcje systemu alarmowego.

Jak długo można przechowywać komórki macierzyste?

Teoretycznie komórki macierzyste mogą być przechowywane w ciekłym azocie przez dowolnie długi czas. Obecnie dostępne wyniki praktycznych doświadczeń wskazują, że po ponad 24latach przechowywania rozmrożone komórki zachowują swoją zdolność do wzrostu.

Czy otrzymam potwierdzenie zaświadczające, że krew mojego Dziecka została umieszczona w Banku Komórek Macierzystych PROGENIS?

Tak. Po zakończeniu procesu badania, preparatyki i zamrożeniu komórek zostaną one zdeponowane w Banku Komórek Macierzystych PROGENIS, o czym zostaną Państwo poinformowani. PROGENIS w terminie do 30 dni od daty złożenia  materiału w Banku Komórek Macierzystych PROGENIS  wystawi Państwu stosowny certyfikat zdeponowania komórek, który zostanie do Państwa przesłany.

Skąd mam pewność, że moja próbka nie zostanie pomylona z innymi?

Pomyłka jest niemożliwa. W momencie podpisania umowy nadajemy unikalny numer identyfikacyjny, który umieszczony jest we wszystkich dokumentach oraz na elementach wykorzystywanych w trakcie pobierania, transportu, preparatyki i przechowywania krwi.

W jaki sposób mogę skorzystać z krwi przechowywanej w Banku Komórek Macierzystych PROGENIS?

Decyzję o wykorzystaniu komórek zdeponowanych w Banku Komórek Macierzystych PROGENIS podejmuje lekarz prowadzący, którego powinni Państwo poinformować o fakcie bankowania komórek. W przypadku podjęcia decyzji o ich wykorzystaniu, lekarz prowadzący powinien skontaktować się z naszą firmą w celu ustalenia szczegółów dotyczących procedury przekazania komórek.