Progenis

Przechowywanie komórek macierzystych

Gdzie i w jakich warunkach przechowywana jest krew pępowinowa mojego Dziecka?

Krew pępowinowa Państwa Dziecka przechowywana jest w Banku Komórek Macierzystych PROGENIS. Komórki macierzyste z krwi pepowinowej bankowane są w:

  • Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  w Krakowie
  • Wojskowym Instytutucie Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie

Preparaty krwi pępowinowej przechowywane są w oparach ciekłego azotu w specjalistycznych zbiornikach mrożeniowych, które wyposarzone są w systemy kontrolujące poziom temperatury oraz automatyczne mechanizmy dozujace ciekły azot.  Całość kontrolowana jest przez system komputerowy posiadający m.in. funkcje systemu alarmowego.

Jak długo można przechowywać komórki macierzyste?

Teoretycznie komórki macierzyste mogą być przechowywane w ciekłym azocie przez dowolnie długi czas. Obecnie dostępne wyniki praktycznych doświadczeń wskazują, że po ponad 24 latach przechowywania rozmrożone komórki zachowują swoją zdolność do wzrostu.

Czy otrzymam potwierdzenie zaświadczające, że krew pępowinowa mojego Dziecka została umieszczona w Banku Komórek Macierzystych PROGENIS?

Tak. Po zakończeniu procesu badania, preparatyki i zamrożeniu komórek zostaną one zdeponowane w Banku Komórek Macierzystych PROGENIS, o czym zostaną Państwo poinformowani. PROGENIS w terminie do 60 dni od daty złożenia  materiału w Banku Komórek Macierzystych PROGENIS  wystawi Państwu stosowny certyfikat zdeponowania komórek macierzystych, który zostanie do Państwa przesłany.

Skąd mam pewność, że moja próbka nie zostanie pomylona z innymi?

Pomyłka jest niemożliwa. W momencie podpisania umowy nadajemy unikalny numer identyfikacyjny, który umieszczony jest we wszystkich dokumentach oraz na elementach wykorzystywanych w trakcie pozyskania krwi pępowinowej, jej transportu, preparatyki i przechowywania.

W jaki sposób mogę skorzystać z krwi pępowinowej przechowywanej w banku PROGENIS?

Decyzję o wykorzystaniu komórek macierzystych zdeponowanych w PROGENIS podejmuje lekarz prowadzący, którego powinni Państwo poinformować o fakcie bankowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. W przypadku podjęcia decyzji o ich wykorzystaniu, lekarz prowadzący powinien skontaktować się z naszą firmą w celu ustalenia szczegółów dotyczących procedury przekazania komórek.