Progenis

Pozyskanie krwi pępowinowej

Kiedy pozyskiwana jest krew pępowinowa?

Krew pępowinowa pozyskiwana jest w trakcie porodu tuż po odpępnieniu Dziecka. Procedura pozyskania jest całkowicie bezbolesna, bezinwazyjna i bezpieczna zarówno dla Matki jak i Dziecka. Proces pozyskania trwa około 5 minut. Pozyskanie krwi pępowinowej może nastąpić jedynie podczas porodu, co oznacza, że stoją Państwo przed jedyną, niepowtarzalną okazją zabezpieczenia przyszłości swojego Dziecka.

Czy istnieją sytuacje, w których krew pępowinowa nie zostaje pozyskana pomimo podpisania umowy?

Proces pozyskania krwi pępowinowej realizowany jest przez przeszkolony personel pod nadzorem lekarza prowadzącego poród. W wyjątkowych przypadkach w wyniku wystąpienia przeciwwskazań natury medycznej lekarz prowadzący może wstrzymać proces pozyskania. Są to jednak sporadycznie występujące sytuacje.

W jakiej ilości pozyskuje się krew pępowinową?

Krew pępowinową pozyskuje się zawsze w maksymalnej możliwej ilości, średnio jest to ok. 70 - 100 ml. Ilość pozyskanej krwi uzależniona jest od wielu czynników naturalnych, a także od umiejętności osoby pozyskującej. Dlatego też Bank Komórek Macierzystych PROGENIS prowadzi w całej Polsce regularne szkolenia z zakresu pozyskania krwi pępowinowej.

Czy poród przez cesarskie cięcie uniemożliwia pozyskanie krwi pępowinowej?

Nie. W takim przypadku krew pępowinową pozyskuje się bezpośrednio po wydobyciu łożyska. Fakt ten nie ma wpływu na wielkość pobranej próbki i żywotność komórek macierzystych.

Do kogo należy pozyskana i przetworzona krew pępowinowa?

Krew pępowinowa jest wyłączną własnością Dziecka. Do czasu osiągnięcia przez Dziecko pełnoletności wszelkie decyzje odnośnie wykorzystania komórek macierzystych podejmują jego prawni opiekunowie (Rodzice).