Progenis

Pobieranie krwi pępowinowej

Kiedy pobierana jest krew pępowinowa?

Krew pępowinowa pobierana jest w trakcie porodu tuż po odpępnieniu Dziecka. Procedura pobrania jest całkowicie bezbolesna, bezinwazyjna i bezpieczna zarówno dla Matki, jak i Dziecka. Proces pobrania trwa około 5 minut. Pobranie krwi pępowinowej może nastąpić jedynie podczas porodu, co oznacza, że stoją Państwo przed jedyną, niepowtarzalną okazją zabezpieczenia przyszłości swojego Dziecka.

Czy istnieją sytuacje, w których krew pępowinowa nie jest pobierana pomimo podpisania umowy?

Proces pobierania krwi pępowinowej realizowany jest przez przeszkolony personel pod nadzorem lekarza prowadzącego poród. W wyjątkowych przypadkach w wyniku wystąpienia przeciwwskazań natury medycznej lekarz prowadzący może wstrzymać proces pobierania. Są to jednak sporadycznie występujące sytuacje.

W jakiej ilości pobierana jest krew pępowinowa?

Krew pępowinowa pobierana jest zawsze w maksymalnej możliwej ilości, średnio jest to ok. 70 - 100 ml. Ilość pobranej krwi uzależniona jest od wielu czynników naturalnych, a także od umiejętności osoby pobierającej. Dlatego też Bank Komórek Macierzystych PROGENIS prowadzi w całej Polsce regularne szkolenia z zakresu pobrania krwi pępowinowej.

Czy poród przez cesarskie cięcie uniemożliwia pobranie krwi pępowinowej?

Nie. W takim przypadku krew pępowinowa pobierana jest bezpośrednio po wydobyciu łożyska. Fakt ten nie ma wpływu na wielkość pobranej próbki i żywotność komórek macierzystych.

Do kogo należy pobrana i przetworzona krew pępowinowa?

Krew pępowinowa jest wyłączną własnością Dziecka. Do czasu osiągnięcia przez Dziecko pełnoletności wszelkie decyzje odnośnie wykorzystania komórek macierzystych podejmują jego prawni opiekunowie (Rodzice).