Progenis

Komórki macierzyste krwi pępowinowej

Co to są komórki macierzyste?

Komórki macierzyste - w odróżnieniu od zwykłych komórek zdolne są do samoodnowy i różnicowania się, dzięki czemu dają początek wszystkim innym komórkom naszego organizmu np. tkance kostnej, mięśniowej. Komórki macierzyste występują w organizmie człowieka przez całe jego życie m.in. w szpiku kostnym, jelitach, krwi, tkance tłuszczowej. Jednak komórki zawarte w krwi pępowinowej posiadają pewne unikalne cechy.

  • są bardziej pierwotne i mniej ukierunkowane niż komórki pochodzące z organizmu dorosłego człowieka
  • z reguły nie zawierają komórek nowotworowych, które mogą powstać w trakcie życia człowieka w wyniku oddziaływania środowiska zewnętrznego

W jaki sposób krew pępowinowa może pomóc mojemu Dziecku?

Obecnie komórki macierzyste wykorzystywane są w leczeniu około 80 chorób. Używane są one jako materiał do przeszczepień po radioterapii i/lub chemioterapii, w wyniku których obok komórek nowotworowych niszczone są także zdrowe komórki. Zadaniem przeszczepianych komórek macierzystych jest zregenerowanie i odtworzenie układu odpornościowego pacjenta. Za pomocą komórek macierzystych, oprócz chorób nowotworowych, leczy się również dziedziczne choroby krwi i układu immunologicznego, a także genetycznie uwarunkowane zaburzenia metaboliczne. Dostęp do własnych zamrożonych komórek macierzystych likwiduje długotrwały proces poszukiwania odpowiedniego dawcy, jak również praktycznie eliminuje możliwość wystąpienia powikłań i odrzuceń po przeszczepieniu.

Czy krew pępowinowa mojego Dziecka może być wykorzystana do ratowania zdrowia pozostałych członków Rodziny?

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że krew pępowinowa Dziecka będzie odpowiednia pod względem zgodności tkankowej (HLA) do zastosowania jako materiał do przeszczepienia dla pozostałych członków najbliższej Rodziny (rodzeństwa, rodziców). Komórki macierzyste pobrane z krwi pępowinowej jako mniej dojrzałe i ukształtowane pozwalają na mniej precyzyjne dobranie dawcy niż w przypadku przeszczepienia szpiku kostnego. Zwiększa to szanse na pozytywny przebieg terapii.

Jakie są perspektywy wykorzystania komórek macierzystych?

Liczne badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu chorób wskazują, że w przyszłości uda się rozwiązać wiele problemów stojących przed dzisiejszą medycyną.

Prowadzone badania zmierzają w dwóch zasadniczych kierunkach:

  • Regeneracyjne zastosowanie komórek macierzystych w takich chorobach jak: cukrzyca, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroby serca i wątroby, urazy rdzenia kręgowego, uszkodzeń rogówki, AIDS
  • Wykorzystanie tzw. komórki macierzystej mezenchymy, która posiada zdolności do przekształcania się w komórkę dowolnego typu. Pozwoli to prawdopodobnie w przyszłości na uzyskanie w warunkach laboratoryjnych "narządów zamiennych" takich jak wątroba, serce itp.

Co to jest "przeszczep przeciwko gospodarzowi" (GvHD)?

Jest to sytuacja, w której po przeprowadzonym przeszczepieniu komórek macierzystych organizm biorcy rozpoznawany jest jako obcy, co prowadzi do powikłań potransplantacyjnych. Przeszczepione komórki zaczynają wytwarzać przeciwciała walcząc w ten sposób z komórkami biorcy. W trakcie przebiegu choroby podaje się pacjentom leki osłabiające odporność oraz duże dawki sterydów. Choroba "przeszczep przeciwko gospodarzowi" przyjmuje różne postacie, a niekiedy w szczególnie ostrych postaciach kończy się śmiercią pacjenta.

Komórki macierzyste krwi pępowinowej są mniej aktywne immunologicznie, niż komórki szpiku kostnego, więc ich wprowadzenie do organizmu pacjenta wiąże się z mniejszym ryzykiem choroby "przeszczep przeciwko gospodarzowi", a jej ewentualny przebieg jest mniej nasilony.

Co to jest zgodność HLA?

Aby mozliwe było wykonanie przeszczepienia allogonicznego (inny dawca i biorca), musi istnieć znaczna zgodność dawcy i biorcy w zakresie antygenów zgodności tkankowej (HLA). W przypadku szpiku kostnego, aby możliwe było przeszczepienie, konieczna jest zgodność aż 9 na 10 badanych antygenów. W odróżnieniu jednak od komórek szpiku, przy przeszczepianiu krwi pępowinowej wystarczająca jest jedynie zgodność 4 na 6 antygenów.